Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého – 20. 5. 2018

  1. Budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti, sme pre Vás prichystali tradičný DEŇ FARNOSTI. Tento deň chceme osláviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a spoločným posedením v našom stredisku. Preto túto nedeľu sv. omše o 9:00 a o 11:45 hod. nebudú, ale stretneme sa všetci na slávnostnej sv. omši o 10:30 hod. na ihrisku za saleziánskym strediskom. Úmysly sv. omší budú slávené na spoločnej sv. omši. Po sv. omši sa už môžete tešiť na spoločný obedový guľáš a občerstvenie, takže v tento deň môžete varenie doma vynechať. Na sv. omšu možno prísť v športovom oblečení, aby ste sa po nej nemuseli vracať domov. V Deň farnosti bude možné zakúpiť si rôzne prekvapenia a občerstvenie. Kto by chcel prispieť do spoločného pohostenia, môže priniesť nejaký koláč.
  2. Liturgická spomienka na Pannu Máriu Pomocnicu, našu patrónku pripadá na štvrtok, 24. mája. Preto v ten deň pozývame celú farskú rodinu k nám na ihrisko za domom, kde sa pomodlíme rozjímavý mládežnícky ruženec. Začneme o 17:30 hod. Po ňom sa presunieme do kostola, kde bude slávnostná sv. omša.
  3. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka 21. mája sa znova modlíme modlitbu Anjel Pána.
  4. Veriaci, ktorý sa počas dnešnej slávnosti Zoslania Ducha Sv. zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
  5. Zajtra, pondelok, 21. mája je Svätodušný pondelok po nedeli zoslania Ducha Sv. V našom kostole bude omša večer o 18:30 hod.
  6. Budúcu sobotu, 26. mája sa slávi Deň rodiny. Pozývame vás na Námestie slobody, kde bude zaujímavý program od 10:00 hod. až do 17:00 hod. Viac informácií na plagáte na nástenke.
  7. Zároveň budúcu sobotu máme v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:00 hod. Sprevádzajme naše deti v modlitbách. Spovedanie detí a ich rodičov bude v piatok od 16:00 hod.
  8. Dnes popoludní pozývame celé rodiny na spoločný májový výlet na vyhliadku Lažtek v Horných Pršanoch. Stretávame sa o 14:00 hod. na parkovisku pred Salezkom.
  9. Zbierka na katolícke masmédia minulú nedeľu bola vo výške 215€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Pondelok je svätodušný pondelok.

Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza.

V sobotu je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza.

Budúca nedeľa je Nedeľa Najsvätejšej Trojice.