Farské oznamy na 7. Veľkonočnú nedeľu – 13. 5. 2018

  1. Upozorňujeme vopred, že v nedeľu o dva týždne budú v našej farnosti hody. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti, sme pre Vás prichystali tradičný DEŇ FARNOSTI. Tento deň chceme osláviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a spoločným posedením v našom stredisku. Preto túto nedeľu sv. omše o 9:00 a o 11:45 hod. nebudú, ale stretneme sa všetci na slávnostnej sv. omši o 10:30 hod. na ihrisku za saleziánskym strediskom. Úmysly sv. omší budú slávené na spoločnej sv. omši. Po sv. omši sa už môžete tešiť na spoločný obedový guľáš a občerstvenie, takže v tento deň môžete varenie doma vynechať. Na sv. omšu možno prísť v športovom oblečení, aby ste sa po nej nemuseli vracať domov. V Deň farnosti bude možné zakúpiť si rôzne prekvapenia a občerstvenie. Kto by chcel prispieť do spoločného pohostenia, môže priniesť nejaký koláč.
  2. V zmysle predpísaných článkov Cirkevného práva verejne oznamujeme, že náš farník, diakon Jozef Slavkovský by mal prijať sviatosť kňazstva v našom kostole 16. júna 2018. Kto by vedel o nejakej prekážke, ktorá by mu nedovoľovala prijať toto svätenie, nech to ohlási na farskom úrade. Ďakujme Bohu za tento dar nového kňaza a sprevádzajme nášho Jožka v modlitbách.
  3. V utorok začína deviatnik k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Naši mladí si pripravili na každý deň osobné svedectvo o Panne Márii v ich živote. To nájdete každý deň na našej stránke aj vo FB skupine SALEZKO. Okrem toho si ho môžete vy vytlačenej forme zobrať na papieri pri východe z kostola. Spoločná modlitba deviatnika bude vždy pri večernej sv. omši pred požehnaním.
  4. Pozývame chlapcov a dievčatá vo veku od 8 do 11 rokov,  ktorí majú radi hokejbal,  zapojiť sa do nášho tímu. Pravidelné tréningy dopĺňame o možnosť súťažiť s družstvami z celého Slovenska. Tréningy mávame v utorok a štvrtok o 17:00 hod., na ihrisku na Rudohorskej. Kontakt: salezián Peter Jurčišin – Kukľa, 0911 911 544.
  5. Dnes je 52. svetový deň komunikačných prostriedkov. Je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  6. Dnes večer pozývame všetky ženy na oslavu dňa matiek a sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Naše sestry saleziánky si pre vás pripravili pekný film, občerstvenie a iné prekvapenia. Začína sa o 17:30 hod. v Salezku.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Dnes je 101. výročie Fatimských zjavení Panny Márie.

V pondelok je sviatok sv. Mateja, apoštola

V stredu je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Budúca nedeľa je slávnosť zoslania Ducha Svätého.