Birmovka 2018

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť (Sk 2,1-4).
 
Aj v našej farnosti sme mali v sobotu  28. apríla 2018 také „malé Turíce“. Otec biskup Marián Chovanec tu vyslúžil sviatosť birmovania 41 birmovancom. Títo naši bratia a sestry tak zavŕšili dvojročné prípravné obdobie, počas ktorého sa pod vedením animátorov spoločne utvrdili vo viere a stali sa dospelými kresťanmi. Modlime sa za nich, aby s pomocou svojich birmovných rodičov vytrvali na dobrej ceste, ktorej cieľ je v nebi.
Eduard Gombala

Fotogaléria

28. 4. 2018

dátum

Kostol PMP

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.