Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva – 8. 4. 2018

  1. Dnešná nedeľa je Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený v kostole alebo v kaplnke a splní podmienky pre získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  2. V našej farnosti Vás pozývame dnes popoludní na pobožnosť spojenú s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva 15:00 hod.
  3. Zajtra, pondelok je slávnosť Zvestovania Pána. Preto bude v našom kostole večerná sv. omša 18:30 hod.
  4. Miestna skupina Spolku Sv. Vojtecha organizuje púť do Krakova – Lagievniky dňa 5. mája 2018 na 14. rozhlasovú púť RÁDIA LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Viac informácií na nástenke.
  5. V sobotu, 14. apríla bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej dobe, aby sa dostavili v sobotu o 9:00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Asistenciu k deťom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným občerstvením, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
  6. Taktiež v sobotu, apríla bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  7. Pre väčší záujem o audiovizuálny záznam z muzikálu Ester, ktorý začiatkom roka odohrali naši mladí a farníci sme vydali DVD s videozáznamom celého predstavenia, pesničkami a fotkami. DVD je možné zakúpiť si u spolubrata Juraja.
  8. Od budúceho týždňa rozbiehame v našom stredisku futbalový krúžok pre mladších chlapcov do 3. ročníka ZŠ. Ak by ste mali záujem prihlásiť vaše deti, príďte na prvý tréning na naše umelé ihrisko v štvrtok o 16:45 hod.
  9. Budúcu nedeľu popoludní organizujeme pre celé rodiny spoločný výlet do okolia. Viac informácií poskytneme v ten deň, o týždeň.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána.

V stredu je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa.