Farské oznamy na 5. Veľkonočnú nedeľu – 29. 4. 2018

  1. Tento, aj budúci víkend sa konajú duchovné cvičenia pre ženy a mužov našej farnosti. Myslime v modlitbách na všetkých zúčastnených.
  2. Včera bola v našom kostole birmovka. Mali sme 40 birmovancov, ktorí prijali sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Mariána Chovanca. Chceme sa poďakovať všetkým animátorom, ktorí dva roky pripravovali našich birmovancov a tiež všetkým, ktorí sa pričinili o pekný priebeh celej liturgickej slávnosti.
  3. Budúci štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania. Po večernej sv. omši Vás pozývame na animovanú mládežnícku adoráciu.
  4. prvý piatok v mesiaci tiež povzbudzujeme hlavne mladých k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie.
  5. Na budúcu nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci máj. Popoludní o 15:00 hod. bude v našom kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou pred Sviatosťou Oltárnou.
  6. V mesiaci máj sa pred večernou sv. omšou budeme modlievať ruženec, ktorý  začne  o 17:50 hod. a po ňom budú nasledovať Loretánske litánie. V našich úmysloch modlitby môžeme myslieť na naše prvoprijímajúce deti a budúcich novokňazov.
  7. Zbierka na podporu kňazského seminára bola vo výške 315 €. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  8. Upozorňujeme, že od utorka, 1. mája spúšťame prihlasovanie detí na naše letné akcie. Prihlásiť sa na ktorýkoľvek tábor je možné jedine vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke sbb.sk. Tam nájdete aj všetky potrebné informácie k letným akciám.
  9. Chceme sa poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nám aj tento rok darovali svoje 2 percentá. Vďaka zozbieraným dvom percentám za predminulý aj minulý rok sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie hokejbalového ihriska. Práce na ihrisku vedľa domu si môžete všimnúť práve v týchto dňoch.
  10. Radi by sme prizvali všetkých ochotných ľudí na veľkú jarnú brigádu. Zíde sa nám teraz každá ochotná ruka pri väčšom jarnom upratovaní, aj pri pomoci so spomínanou rekonštrukciou ihriska. Kto by bol ochotný pomôcť, v sobotu, mája organizujeme brigádu. Ochotní záujemcovia nech sa dopredu hlásia u spolubrata Iva Štofeja.
  11. Dnes večer pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov. Začíname po večernej sv. omši v priestoroch mládežníckeho strediska.
  12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Jozefa, robotníka

V stredu je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

V štvrtok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Budúca nedeľa je 6. Veľkonočná nedeľa.