Farské oznamy na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania – 1. 4. 2018

  1. Dnes na obed o 12:00 hod. je požehnanie Sv. Otca „urbi et orbi“.
  2. Dnes je aj prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. vás pozývame na adoráciu pred sviatosťou Oltárnou spojenou s ružencom.
  3. Zajtra je veľkonočný pondelok. omše sú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11:45 hod.
  4. Na veľký piatok sme sa začali modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Spočíva v každodennej modlitbe korunky. Tú sa budeme spoločne modlievať vždy po večernej sv. omši v kostole.
  5. Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva. V našom kostole bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod.
  6. Budúci štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania. Po večernej sv. omši Vás pozývame na animovanú mládežnícku adoráciu.
  7. prvý piatok v mesiaci tiež povzbudzujeme hlavne mladých k prijatie sviatosti Eucharistie.
  8. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
  9. Zbierka na Kvetnú nedeľu pre mládež bola vo výške 275 €. Srdečné pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  10. V pôstnom období ste taktiež do pokladničky pri východe z kostola prispeli sumou 182 € pre núdznych. Pán Boh zaplať.
  11. Srdečne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov (kostolník, miništranti, speváci, organisti, upratujúci, aranžérky kvetov…).
  12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Celý tento týždeň sa slávi Veľkonočná oktáva.

Budúca nedeľa je 2. Veľkonočná nedeľa. Nedeľa Božieho milosrdenstva.