Farské oznamy na 2. Vianočnú nedeľu Krstu Krista Pána – 7. 1. 2018

  1. Dnešnou nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie a od pondelka 1. začíname „cezročné obdobie“.
  2. V trojkráľovom období je dobrým zvykom dať si požehnať dom, či byt. Kto si chce dať požehnať príbytok, prosíme, aby to prišiel nahlásiť do sakristie.
  3. Vianočná zbierka vyniesla 505€ a novoročná zbierka 490€. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
  4. Zajtra, v pondelok 8.1. máme liturgickú spomienku na blahoslaveného Titusa Zemana, saleziána, mučeníka za duchovné povolania. Z tohto dôvodu bude v našom kostole večerná sv. omša o 18:30.
  5. Srdečne vás pozývame na rodinný minikarneval,  ktorý sa uskutoční v sobotu 13.1. od 9:30 v herni saleziánskeho strediska. Hry a aktivity budú zamerané pre deti od 0 do 9 rokov. Viac informácií na plagáte.
  6. V nedeľu 14. 1. o 19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
  7. Počas minulého roka putovala socha Panny Márie po rodinách nášho sídliska. V mnohých rodinách ešte nebola a stále je možnosť. Kto by mal záujem, nech sa v sakristii kostola zapíše. Treba dodržať nasledovný postup. Sochu vyzdvihnúť v nedeľu po rannej sv. omši a o týždeň ju na rannú sv. omšu priniesť. Využime aj túto formu modlitby na úmysel za obrátenie hriešnikov.
  8. V minulom roku ste pomohli núdznym rodinám v čiastke 508€. Peniaze boli poskytnuté viacdetným rodinám a vdovám. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka na bl. Titusa Zemana, saleziána, kňaza a mučeníka.

Nedeľa ja druhá nedeľa v cezročnom období.