Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 14. 1. 2018

  1. Dnes večer o 19:15 hod. sa v našom kostole uskutoční trojkráľový koncert orchestra Camerata Novisoliensis s dirigentom Pavlom Tužinským. Srdečne Vás pozývame.
  2. V štvrtok 18.1. začína v celej Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime v modlitbách na tento úmysel. Budeme ho sledovať aj pri sv. omšiach.
  3. Budúcu sobotu, 20. 1. bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej dobe, aby sa dostavili v sobotu o 10:00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Asistenciu k deťom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným občerstvením, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
  4. Taktiež v sobotu, 20. 1. bude o 16:00 hod. IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  5. Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa vyhlasuje výberový pohovor na obsadenie pracovných pozícií: školský psychológ a pedagogický asistent. Viac informácií na nástenke.
  6. Počas minulého roka putovala socha Panny Márie po rodinách nášho sídliska. V mnohých rodinách ešte nebola a stále je možnosť. Kto by mal záujem, nech sa v sakristii kostola zapíše. Treba dodržať nasledovný postup. Sochu vyzdvihnúť v nedeľu po rannej sv. omši a o týždeň ju na rannú sv. omšu priniesť. Využime aj túto formu modlitby na úmysel za obrátenie hriešnikov.
  7. Na hodovú nedeľu uvedieme premiéru dlho pripravovaného muzikálu mladých a dospelých z našej farnosti. Muzikál „ESTER“ je príbehom učiteľov a študentov strednej školy, na ktorej sa veľmi dramaticky vyvíjajú vzťahy a zdoláva sa ťažký boj medzi skutočnou odvahou a aroganciou. Vstupenky na premiéry tohto muzikálu, ktoré budú 28. 1. o 15:30 hod. a o 18:00 hod. v Misijnom dome, je možné zakúpiť si už od dnes u saleziánov alebo sestier. Počet miest je obmedzený.
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka na sv. Antona, opáta.

Budúca nedeľa ja tretia nedeľa v cezročnom období.