Sásovčania sa vracajú ku svojim koreňom

Vďaka podujatiu Pastierske Vianoce 2017 sa mohli Sásovčania vrátiť ku svojim koreňom už po šiestykrát. Od roku 2012 toto podujatie získalo veľkú popularitu. Mottom akcie je:

Pastieri boli tí, ktorí sa ako prví prišli pokloniť narodenému Ježiškovi. Vráťme sa k našim koreňom!

Do kostola Panny Márie Pomocnice v Sásovej prišlo päť folklórnych súborov zo svojimi vystúpeniami. Kostol bol zaplnený do posledného miesta. Vianočné pásmo sa začalo po pastierskej svätej omši, ktorú sprevádzala takisto ľudová muzika.

Novinkou tohto ročníku bol pán Juraj Sarvaš, herec, režisér a predstaviteľ umeleckého prednesu. Po piatich ročníkoch vystriedal v sprievodnom slove Jána Jankova – Šefránika. Pán Sarvaš, ktorý počas minulého ročníku Pastierskych Vianoc divákom zavinšoval, sa tak zapáčil organizátorom podujatia, že ho pozvali moderovať tento ročník.

Folklórny súbor Heľpan otvoril tohtoročné Pastierske Vianoce. Súbor Matičiarik z Nových zámkov sa predstavil piesňou Pásli pastieri. Medzi účinkujúcich bola v tomto ročníku opäť zaradená rodina Janoštínovcov zo Zuberca. Pán Juraj Sarvaš predniesol verše básne o vianociach od básnika Teofila Klasa:

Pastieri správu roznesú, čo za novoty v dome sú. Že v dome chleba, dome lásky zavládne pokoj vskutku rajský. A zjasnie v Božom svetle zem a všade bude betlehem.

Združenie autentického folklóru Pohronci sa stalo tradičným účinkujúcim v programe Pastierkych Vianoc. Direktor saleziánskej komunity v Banskej Bystrici sa takto prihovoril účinkujúcim:

„Vnímam, že človek, ktorý má dary, ktorý je obdarovaný, ich je schopný dobre použiť, keď poslúži druhým alebo ich použije na oslavu Boha. Myslím si, že vám sa to podarilo.“

Pri záverečnej piesni Tichá noc sa k účinkujúcim pridali aj všetci diváci.

Za projektom Pastierske Vianoce stojí každoročne jeho zakladateľ, folklorista Michal Fiľo. Organizátormi sú Saleziáni don Bosca, NOI – Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Laura – Združenie mladých a DOMKA – Združenie saleziánskej Mládeže. Tieto združenia sú zahrnuté v Spoločenstve Rudlová – Sásová.

-Martin Funiak-

Fotogaléria

26. 12. 2017

dátum

Kostol PMP

miesto

Michal Gedaj, Filip Gedaj

autori fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.