V tichu a pokore nájdeš Boha a svoj zmysel

Pre správne smerovanie v duchovnom živote je dobré, aby sa človek občas zastavil. Dobrým spôsobom, ako tak učiniť, môžu byť duchovné cvičenia. Je to priestor na stíšenie, hodnotenie, reflexiu a v neposlednom rade načerpanie nových síl do najbližšieho roku. Práve to zažila skupinka 13 odvážnych mladých z banskobystrického saleziánskeho strediska.

Nosnou témou cvičení sa stala Panna Mária. Prostredníctvom siedmich prednášok sa mladí mohli naučiť, ako vnímať realitu života a vedieť ju v pokore prijať. Kazateľ Juraj Kovaľ priblížil jednotlivé udalosti z Písma. Mária v nich hrala úlohu tichej trpiteľky, starostlivej matky, pokornej služobníčky a tak ukázala spôsob, ako viesť príkladný kresťanský život.

„Tešilo ma, keď som videl, ako sa mnohí po prednáške odobrali do ticha. Nech išli von z chaty alebo sa pomodliť k Eucharistii, brali do rúk Písmo, alebo ruženec…Bol to príjemne strávený čas s ľuďmi, na ktorých bolo badať chuť posúvať sa dopredu,“ spomína Juraj.

Miestom duchovného odpočinku a načerpania duchovnej sily bol saleziánsky „Ranč“ pri obci Drábsko. Malebné prostredie na samote je ideálnym miestom, kde sa mladí v tichu stretli s Pánovým slovom. Tretí novembrový víkend priniesol rôznorodé počasie, to však nikoho neodradilo, aby nachádzal Boha aj v okolitej prírode. Prechádzky v modlitbe ruženca alebo rozjímanie v silenciu boli len niektoré z možností, ktoré cvičenia ponúkli.

„Duchovné cvičenia boli pre mňa veľkým obohatením, keďže som pred nimi nemala „pevný“ vzťah s Pannou Máriou. Počas týchto dní som si uvedomila, že je naozaj dôležité modliť sa k Panne Márii a vkladať sa pod jej ochranu,“ hodnotí Timea Drábová.

Duchovné cvičenia mladých v Drábsku boli jedny z niekoľkých, ktoré saleziáni v Banskej Bystrici organizujú. Boli určené pre tých, ktorí sa už duchovných cvičení zúčastnili.

„Vďaka Márií si môžeme práve my ženy uvedomiť svoju krásu a hodnoty, ktoré sú v nás vštiepené. Práve ona je pre nás ženy najkrajším vzorom čistoty a pokory,“ dodala na záver Timea.

Najbližšie duchovné cvičenia sa budú konať pred koncom kalendárneho roka na Banskej Belej.

Ivan Bernát

Duchovné cvičenia mladých

16. - 19. 11. 2017

dátum

Chata Ranč, Drábsko

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.