Farské oznamy na 27. nedeľu v období cez rok – 8. 10. 2017

  1. Ďakujeme Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do farskej 40 – hodinovej adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
  2. Dnes večer / v nedeľu/ pozývame k nám všetkých chlapov na tradičný deň mužov, ktorý začne po večernej sv. omši v priestoroch mládežníckeho strediska.
  3. Budúcu sobotu 14.10. bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov. Pozývame všetkých manželov, ktorí sa chcú na chvíľu zastaviť v tejto uponáhľanej dobe, aby sa dostavili v sobotu o 9,00 hod. ráno do nášho strediska s celými rodinami. Asistenciu k deťom zabezpečíme tak, aby ste mohli byť chvíľku nerušení. Duchovná obnova sa zakončí sv. omšou a spoločným posedením pri párkoch a klobáskach, tak aby ste sa nemuseli domov ponáhľať s varením obeda.
  4. Taktiež v sobotu 14.10. bude o 16,00 hod. IMOS, prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  5. V piatok 13.10. 2017 bude púť na Starých Horách. Odchod autobusu je o 17,15 hod. z Krivánskej ul. – Penziónu.

6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 28. v období cez rok.