Farské oznamy na 26. nedeľu v období cez rok – 1. 10. 2017

  1. Dnes popoludní o 15,00 hod.je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou.
  2. Dnes 1.10.2017 začíname 40 – hodinovú adoráciu podľa Sv. Filipa Neriho. Sviatosť Oltárna bude vyložená po poslednej sv. omši dopoludnia o 11,45 hod. Večer znova vyložíme Sviatosť Oltárnu na celú noc. Záverečná sv. omša bude v pondelok 2.10.2017 o 22,00 hod. Úmysly adorácie sú za uzdravenie od závislosti     rôzneho druhu, za ozdravenie nášho sídliska, za dar viery, za kňazské a rehoľné povolania. Všetci ste srdečne pozvaní. Snažme sa objaviť silu v Eucharistickom Kristovi.
  3. V októbri sa modlievame sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,55 hod. a po večernej sv. omši spolu s komunitou bratov a sestier.
  4. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania, v piatok je prvý piatok v mesiaci. Zvlášť povzbudzujeme deti a mládež k prijatiu sviatosti zmierenia. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – Fatimská.
  5. Ďakujeme  Vám drahí bratia a sestry, ktorí ste sa zapojili do brigády v saleziánskom stredisku aj tým, čo sa obetovali a boli na blahorečení don Titusa Zemana.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka Svätých anjelov strážcov

V stredu  je spomienka  Sv. Františka Asiského

V sobotu je spomienka Ružencovej Panny Márie a prvá sobota v mesiaci

Budúca nedeľa je 27. v období cez rok.