Víkendový projekt pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma.  Všetko v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska (Látky pri Detve), v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Odporúčame absolvovať projekt o Božom slovo v postupnom poradí od Emauz I – po Emauzy VI, ktoré sú v procese príprav. Víkendovka o Božom Slove sa začína vždy v piatok o 18.hod a končí v nedeľu obedom. Kapacita je max.12-členná skupina. Poplatok za víkend je 20 € (ubytovanie, strava, energie, materiály).

Kurzy:

  • Emauzy I „Príblížil sa k nim Ježiš“- cieľom je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, zachutiť si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať.
  • Emauzy II „Otváral im Písma“  – vovádza do meditácie Božieho Slova
  • Emauzy III „Pane, zostaň s nami! “ – o tajomstvách žalmov, ako sa ich modliť a zostávať s Ním
  • Emauzy IV „Zostal s nimi “ – o modlitbe srdcom

Termíny:

  • Emauzy IA – 15. – 17.12.2017
  • Emauzy IB – 1. – 3.6.2018
  • Emauzy II – 3. – 5.11.2017
  • Emauzy III – 1. – 3.12. 2017
  • Emauzy IV – 6. – 8.4. 2018

Link na prihlasovanie