Oratko na Špacírke

V polovici augusta sme mali možnosť odskúšať si novú akciu s názvom Oratko na špacírke. Účelom tejto akcie bolo pomôcť rodinám, ktoré nemajú toľko možností si zobrať voľno a povenovať sa deťom, tak sme sa im tento týždeň trošku povenovali my, mladí. Týždeň nám uplynul ako voda. Pozreli sme sa spolu do zákutí Banskej Bystrice a okolia, o ktorých sme mnohí ani netušili. Každé ráno sme sa stretli o 8.00 v našom stredisku a potom sa spoločne vybrali na výlet. Aj keď sme si mysleli, že deti často nebudú zvládať trasy, boli sme milo prekvapení. Decká si navzájom pomáhali, spoznávali sa a najmä si v radosti vychutnávali prírodu. Spolu sme videli krásne Králické vodopády, zajazdili si na koníkoch na Suchom vrchu a odskúšali si streľbu na terč. V Harmaneckej jaskyni sme našli zopár netopierov a videli krásne jaskynné útvary. Vo štvrtok sme sa vybrali do Španej doliny, kde sme mali možnosť nahliadnuť do banskej šachty a spoločne sa pomodliť v kaplnke zasvätenej našej Nebeskej Mamke. Nakoniec sme si zatancovali na lúke. Piatok vyvrcholil malou púťou na Fuggerov dvor, kde sme si navarili guľáš. „Báli sme sa, že guľáš budeme musieť vyhadzovať, lebo malé deti toho veľa nepojedia, ale dopadlo to tak, že sme už nemali čo naberať, keď chceli prídavok,“ hovorila jedna z kuchárok. Z tohto týždňa sme si odniesli nemálo nových priateľov, skúseností pre našich najmladších animátorov a radosti zo spolupatričnosti a ochoty pomáhať. Dúfame, že tento malý pokus o spestrenie prázdnin pre našich malých bol úspešný a že sa stretneme aj o rok, a možno nás bude aj viac. Všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali, patrí veľká vďaka!

Alexandra-Eva Belková

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.