Farské oznamy na nedeľu Premenenia Pána – 6. 8. 2017

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci august. Popoludní o 15,00 hod. Vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva spojenú s adoráciou.2. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka Sv. Dominika, kňaza

V stredu  je sviatok Sv. Terézie  Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy

Vo štvrtok je sviatoj Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

V piatok je spomienka Sv. Kláry, panny

Budúca nedeľa je 19. nedeľa v období cez rok.