Zážitkový tábor Poniklec – 4. deň

Počas štvrtého dňa sa po ostrove roztrúsilo všetko zlo sveta. Pandora otvorila skrinku, kvôli ktorej nám zostala jedine nádej. Tá nám však pomohla, za pomoci získavania cností dať všetko do poriadku. Poobedná aktivita dala všetkým fyzicky zabrať, ale bolo to potrebné, pretože sme museli byť pripravený na večer. Našli sme možnosť na záchranu. Vyslali sme svetelné signály do sveta a čakáme, že nás niekto zachráni…

Zážitkový tábor Poniklec – 4. deň

19. júl 2017

dátum

Poniklec, Hronec

miesto

Dominika Bernátová, Lívia Škrabáková FMA, Agi Macková, Ondrej Bašo

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.