Prímestský tábor 2017 – 4. deň

Deti sa dnes snažili pomôcť Santiagovi tým, že vyhrávali prísady do elixírov. Doobedu absolovovali stanovištia ako prekážkovú dráhu, preťahovanie lanom alebo zlaňovanie. Poobede čakali na deti športové turnaje. Chlapci zápasili vo futbale a dievčatá vo vybíjanej.

Fotogaléria

06. júl 2017

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Marek Javorčík, Tomáš Kliment

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

S podporou mesta Banská Bystrica

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.