Pobytový tábor Hradisko 2017 – 0. deň

Do závodu na Hradisku prišli pracovníci. Privítal ich sám predseda strany Strana. Ku registrácii pristúpili všetci pracovníci vo svojich pracovných skupinách. Večerný program zahájila svojim vystúpením Helena Vondráčková. Všetky dievčenské aj chlapčenské skupinky sa predstavili krátkou scénkou a chýbať nesmeli ani táborové gagy. Mladým pracovníkom sa prihovorili aj dvaja kandidáti, keďže súčasťou večerného programu boli družstevné voľby. Tie vyhrala strana Strana na čele s predsedom. Don Titus Zeman, ktorý vo voľbách neuspel predniesol večernú modlitbu a tým ukončil prvý deň tábora Hradisko 2017.

Fotogaléria

9. júl 2017

dátum

Hradisko, Nemecká

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.