Farské oznamy na 17. nedeľu v období cez rok – 30.7.2017.

    1. V stredu možno vo farských  a katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok získať úplné odpustky     “ Porciunkuly“ spojené s modlitbou Pána – Otče náš, vyznaním viery – Verím v Boha a splniť tri podmienky – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
      2. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci – Deň modlitieb za duchovné povolania.

V piatok je prvý piatok v mesiaci a v sobotu prvá sobota v mesiaci august.

Budúca nedeľa je nedeľa zo sviatku PREMENENIA  PÁNA.