Farské oznamy na 14. nedeľu v období cez rok – 9.7.2014.

1. Dňa 13.7.2017 je púť na Staré Hory, pripomíname si 100. výročie zjavenia Panny Márie, odchod autobusu je z Krivánskej ul. o 17,15 hod.2. Na budúci týždeň bude zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

V sobotu je spomienka sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 15. nedeľa v období cez rok.