Farské oznamy na 13. nedeľu v období cez rok – 2.7.2017.

  1. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca.
  2. Počas letných prázdnin ranné sv. omše cez týždeň o 7,00 hod. nebudú a taktiež nedeľné sv. omše o 11,45 hod. Od dnešnej nedele sa nebudeme modliť spoločné nedeľné vešpery a štvrtkové adorácie.
  3. V stredu je Slávnosť  Sv. Cyrila a Metoda, slavanských vierozvestov. Sv. omša bude ráno o 7,30 hod. a večer o 18,30 hod.
  4. V stredu 5.7.2017 v Selciach je Cyrilometodejská púť, sv. omša je o 10,30 hod. Oznam je na nástenke.
  5. Modlíme sa za tých, ktorí prežívajú letný tábor a dovolenky.
  6. V piatok je prvý piatok v mesiaci, povzbudzujeme k sviatosti zmierenia.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V stredu je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

Vo štvrtok je spomienka Sv. Márie Goretti, panny a mučenice a je i prvý štvrtok v mesiaciDeň modlitieb za duchovné povolania.

V piatok je prvý piatok v mesiaci.

Budúca nedeľa je 14.  nedeľa v období cez rok.