Animátorské sústredenie

Prvé dni prázdnin strávila partia animátorov z banskobystrického strediska na chate v Banskej Belej. Približne 20 mladých malo možnosť oddychovať a budovať partiu pri aktivitách, ktoré si pripravil direktor Jožko Špalek.

Vedúci oratória Juraj Kovaľ pripomenul na začiatku sústredenia mladým 5 princípov a vlastností, ktoré by každý animátor mal mať:

Udávam smer a náladu

Idem ja!

Vždy vychovávam

Som robotníkom v Božej vinici

Ťaháme za jedno lano!

V sobotu doobedu si sestra Lívia pripravila pre animátorov duchovnú obnovu na tému Radosť. Poobede si účastníci sústredia vyskúšali pomocou hrania scénok, ako dobre pochopili 5 vlastností animátora. Pri ďalších aktivitách mladí budovali tímového ducha na provizórnom minigolfom ihrisku okolo chaty.

Sústredenie animátorov bolo ukončené pri spoločnej sobotňajšej opekačke.

Fotogaléria

30. jún - 2. júl 2017

dátum

Banská Belá

miesto

Agi Macková, Klára Chytilová, Lívia Škrabáková

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.