Animátori navštívili miesta, kde žil don Bosco

Počas troch dní dokázala partia mladých animátorov z banskobystrického strediska prejsť tie najvýznamnejšie miesta v okolí mesta Turín zo života sv. Jána Bosca.

Hlavným dôvodom pre púť do Turína bola diakonská vysviacka štyroch slovenských saleziánov, z ktorých jeden pochádza z našej farnosti a viacerí pôsobili v našom stredisku. Návšteva Turína a jeho okolia zahŕňala najdôležitejšie miesta zo života sv. Jána Bosca.

V prvý deň púte išla únava hneď bokom, keď mladí uvideli baziliku Zmŕtvychvstania na Colle Don Bosco, miesto, kde sa don Bosco narodil. Práve z tohto miesta nedávno ukradli relikviu dona Bosca. Prehliadka Colle Don Bosco zahŕňala aj miesto, kde sa malému Jankovi Boscovi sníval sen v deviatich rokoch, kaplnku na mieste, kde sa prvýkrát stretol don Bosco so svätým Dominikom Sáviom a kostol Panny Márie Pomocnice. V tomto kostole mal Peter Stellmach, ktorý bol tiež účastníkom a často sprievodcom tejto púte, svoju prvú kázeň po diakonskej vysviacke v roku 2013. Tentokrát kázal Juraj Kovaľ, ktorý bol druhým zo sprievodcov z radov saleziánov.

Neďaleká dedinka Morialdo je vhodná na prechádzku. Cestu neruší žiaden hluk, je tu pokoj a nikto sa nikam neponáhľa. V tejto dedinke je jeden z domov, kde býval svätý Dominik Sávio. Mladí pútnici navštívili tiež ďalší dom Dominika Sávia v Mondoniu a kostol na kopci v dedine Castelnuovo Don Bosco.

Predvečerom sa výprava presunula do centra Turína do saleziánskeho strediska Crocetta. Čakalo ju vrelé privítanie od Tomáša Danka, ktorý má nezameniteľnú charizmu. Na prvý pohľad zaujali mladých veľké ihriská. Kým sa nezotmelo, tak si vyskúšali futbal aj volejbal.

Večer vyrazila partia mladých do nočných turínskych ulíc a námestí. Ukázalo sa, že Peťo Stellmach nesedel počas svojich štúdií zatvorený vo svojej izbe, ale spoznával Turín. Vďaka tomu mal čo odovzdávať pri komentovaní námestí, sôch, ulíc či kostolov.

Druhý deň v Turíne strávili pútnici na Valdoccu, mieste, kde vzniklo prvé oratórium. Nachádza sa tu Pinardiho kaplnka, kostol sv. Františka Saleského aj Bazilika Panny Márie Pomocnice. Mladí tu stretli aj saleziánov, ktorí v nedávnej dobe odišli, Jožka Kmeca, ktorý momentálne pôsobí v Partizánskom a Peťa Veselského, ktorý je direktorom v Humennom. Dôležitým bodom programu boli izbičky dona Bosca, kde sa nachádzajú cenné a originálne predmety zo života dona Bosca.

O tretej popoludní sa začala slávnostná omša, kde boli slovenskí saleziáni vysvätení za diakonov. Omšu celebroval kardinál Cesare Nosiglia.

Večer boli všetci slovenskí pútnici a rodiny diakonov pozvaní na večeru do neďalekej reštaurácie. Každý mohol vyskúšať klasickú taliansku pizzu.

Posledným dňom púte bola nedeľa, sviatok Svätej Trojice. Tento sviatočný deň začali mladí pútnici skorou svätou omšou pred šiestou hodinou. Omša bola v kaplnke oratória na Crocette, celebroval ju slovenský provinciál don Jožko Ižold a kázal novovysvätený diakon Peter Roth, ktorý kedysi pôsobil aj v Banskej Bystrici.

Naobed sa po dlhej ceste z pútnikov stali výletníci, pretože navštívili prímorské mesto Grado. Slnko, more a oddych na pláži padol výborne pred dlhou cestou domov.

Fotogaléria

9. - 11. jún 2017

dátum

Turín, Taliansko

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.