Farské oznamy na 12. nedeľu v období cez rok – 25.6.2017

  1. Oznamujeme  zmeny v bohoslužobnom poriadku v júli a auguste:  v kostole cez týždeň budú len večerné sv. omše o 18,30 hod. nebudú ranné sv. omše o 7,00 hod. V nedeľu nebudú sv. omše o 11,45 hod. a nebudeme sa v nedeľu modliť Vešpery.
  2. V sobotu je prvá sobota v mesiaci júl.
  3. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní o 15,00 hod. je poklona  pred Sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
  4. Dnes je zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  5. Ďakovné Te Deum za uplynulý školský rok bude budúcu nedeľu 2.7. pri sv. omši o 9,00 hod.
  6. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú ráno o 7,00 hod. a popoludní o 17,00 hod. a 18,30 hod.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V stredu je spomienka Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Slávnosť  Sv. Petra a Pavla, apoštolov

Budúca nedeľa je 13. nedeľa  v období cez rok.