Farské oznamy na 11. nedeľu cez rok – 18.6.2017.

1. Na žiadosť  KBS Apoštolská penitenciára dňa 3.4.2017 vydala dekrét, podľa ktorého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné odpustky ( za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca…) – pre seba alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva:

– v kostole/kaplnke pred Eucharistiou,

– alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve ( viacerí ,

– alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých. veriaci).

  1. Pri príležitosti Dňa otcov pozývame všetkých otcov na stretnutie dnes v nedeľu 18.6.2017  po večernej sv. omši do nášho strediska približne o 19,30 hod.
  2. V piatok 23.6. je Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
  3. V sobotu 24.6. je Slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa.
  4. Pozývame všetky duchovné a fyzické  matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – komunity Útecha, ktoré sa uskutoční v tomto kostole v dňoch 23.6. – 25.6.2017. Program stretnutia je na nástenke.
  5. Na budúci týždeň bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  6. Počas letných prázdnin nebude sv. omša v týždni ráno o 7,00 hod. a v nedeľu o 11,45 hod a nebudeme sa modliť Vešpery v nedeľu.
  7. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V stredu 21.6.2017 je spomienka na Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Budúca nedeľa je 12. nedeľa v období cez rok.