Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu 28.5.2017

  1. Na budúcu nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci jún, popoludní o 15 hod. bude adorácia pred sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
  2. V nasledujúcom týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za duchovné povolania a tiež prvý piatok v mesiaci.
  3. V sobotu je prvá sobota v mesiaci – Fatimská.
  4. Dnes zbierka na masmédia, ktorá bude zaslaná na Biskupský úrad. Je 51 Svetový deň spoločensko komunikatívných prostriedkov.
  5. Pokračujeme v modlitbe Novény k Duchu sv. sv. omša v pondelok bude o18,30 hod.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 7 o 16,00 hod.

Liturgické oznamy

  • Vo štvrtok je spomienka  Sv. Justína, mučeníka a v sobotu Sv. Karola Lwangu, mučeníka.
  • Budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha sv. – Turíce.