Farské oznamy na 4.veľkonočnú nedeľu – 7.5.2017

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. Popoludní o 15 hod. budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva.
  2. V mesiaci máj sa pred sv. omšou  modlievame sv.ruženec  spojenú s Loretánskymi litániami pred večernou sv.omšou o 17,50 hod. Komu by vyhovovalo neskôr, tak hneď po skončení sv. omše sa modlíme ruženec spolu s našimi saleziánmi a  saleziánkami.
  3. Budúcu sobotu 13.5. bude u nás prebiehať duchovná obnova pre manželov o 9,00 hod. ráno.
  4. Taktiež v sobotu 13.5. bude posledné stretnutie OIMOS, prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Pripomíname, že tentokrát ideme všetci spolu na púť na Staré Hory.Vyráža sa sa už ráno o 9,00 hod. Podrobné informácie zodpovie don Juraj a sr. Monika.
  5. Pri príležitosti oslavy Dňa Matiek sestry saleziánky pozývajú všetky ženy na stretnutie žien, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 14.5.2017 o 17 hod. v Salezku. Všetky ste srdečne pozvané.
  6. Od 1. mája je možnosť    pripojenia sa na elektronické prihlasovanie detí na letné akcie. Stránka web sbb.sk
  7. Dnes je zbierka na podporu kňazského seminára. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  8. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V sobotu 13.5. je spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej

 Budúca nedeľa je 5. veľkonočná nedeľa.