Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 21. 5. 2017

  1. V pondelok 22.5.2017 bude večer sv. omša o 18,30 hod. a  modlime sa deviatnik k Panne Márií Pomocnici kresťanov.
  2. V stredu 24.5.2017 je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov.
  3. Vo štvrtok je 25.5.2017 je prikázaný sviatok – slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše sú ráno o 7,00 hod.a večer o 17,00 hod. a 18,30 hod.
  4. V sobotu 27.5.2017 je slávnosť 1. sv. prijímania o 10,00 hod. Spovedanie bude v piatok o 16,00 hod.
  5. Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú letné kántrové dni. Záväzny je iba jeden deň. Obsah kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov alebo duchovné povolania.
  6. Budúcu nedeľu 28.5.2017 budú v našej farnosti hody. Pri príležitosti oslavy Panny Márie Pomocnice, patrónky našej farnosti sme pre Vás prichystali     tradičný DEŇ  FARNOSTI.Tento deň chceme oslaviť v rodinnom duchu pekným popoludním plným hier, chutného jedla, zábavy a spoločným posedením v našom stredisku. Preto túto nedeľu sv. omša bude o 7,30 hod.9,00 hod. a  o 11,45 hod. nebude, ale stretneme sa všetci na slávnostnej sv. omši o 10,30 hod. na ihrisku za saleziánskym strediskom. Po sv. omši sa už môžete tešiť na spoločný obedový guľáš a občerstvenie,takže v tento deň varenie môžte vynechať. Na sv. omšu možno prísť v športovom oblečení, aby ste sa po nej nemuseli vracať domov.V Deň farnosti bude možné zakúpiť si nové strediskové tričká, či mikiny a veľa iných prekvapení.
  7. Budúcu nedeľu je zbierka na masmédia. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  8. Pozývame všetkých farníkov na “ Večeradlo s Pannou Máriou“ do kostola P.M.P.  dňa 23.5.2017 v utorok po večernej sv.omši.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6 v pondelok o 16 hod.

Liturgické oznamy

V štvrtok je prikázaný sviatok  – slávnosť Nanebovstúpenia Pána.

V piatok je sviatok Sv. Filipa Neriho, kňaza

Budúca nedeľa je 7. veľkonočná nedeľa.