Pôstna reťaz spojila Salezko v dobrom úmysle

Pôstne obdobie je časom, keď máme možnosť zastaviť sa a intenzívnejšie sa spojiť s Bohom. Tento rok v Salezku navyše vznikla aj iniciatíva, ktorá nás prepojila nielen s Bohom, ale aj medzi sebou. Aktivita, ktorá dostala pomenovanie pôstna reťaz, spojila všetkých, ktorí svoje sebazaprenie chceli obetovať aj za naše stredisko. Každý deň počas celého pôstneho obdobia mimo nedieľ jeden zo zapojených členov držal pôst len o chlebe a vode. A čo je najdôležitejšie, robil tak s úmyslom za naše Salezko – aby sa tu každý cítil prijatý, za upevnenie vzťahov a za to, aby sme boli otvorení pre prijatie druhých. Takýmto spôsobom vznikla 40-dňová reťaz podobná tzv. živej ruži.

Jeden zo zapojených, Branislav Schwarz, prežíval svoj deň pôstu takto: „Bol som síce hladný, ale s tým často spojená podráždenosť neprišla. Myslel som na to, že je to možnosť, ako pomôcť sebe (v sebazapieraní) i druhým.”

Do tejto peknej duchovnej novinky sa zapojilo dokopy až 73 ľudí. Svoj zámer spájať naplnila naozaj plnohodnotne, pretože sa do nej zapojili mladí animátori i dospelí farníci zo Sásovej, ale aj menej častí návštevníci zo vzdialenejších kútov.

„Nápad s pôstnym reťazcom ma hneď zaujal,” opísala Katka Mališová. „Keďže nechodím často do Banskej Bystrice, bola som veľmi rada, že sa mi naskytla možnosť pripojiť sa takýmto spôsobom k pôstu a k modlitbe za naše Salezko,” dodala.

Hoci pôstnu reťaz veľkonočnými sviatkami nahradí radosť zo zmŕtvychvstania, modlitbami zverujme naše Salezko Pánovi aj naďalej. On odmení i naše najmenšie úsilie.
Alica Vosková