Farské oznamy na nedeľu Utrpenia Pána Kvetná nedeľa 9.4.2017.

  1. Dnes v nedeľu 9.4. vás pozývame na Celofarskú duchovnú obnovu a veľkonočné spovedanie od 15 – 17,30 hod.
  2. Sv.omše a obrady vo Veľkom týždni 2017:
  Na Zelený štvrtok bude u nás sv. omša len o 18,30 hod.Potom bude poklona k Najsv. sviatosti Oltárnej do 21 hod.
  Sv.omša svätenia olejov  bude o 9,30 hod. vo Farskom kostole.
  Na Veľký piatok budú ranné chvály o 8 hod., obrady začnú o 17 hod. Potom bude nasledovať poklona pri Božom hrobe až do 21 hod.
  Na Bielu sobotu začneme ranné chvály o 8 hod.Potom do 19,15 hod. bude adorácia pri Božom hrobe.Veľkonočná vigília sa začne o 19,30 hod. Počas slávenia Veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplne odpustky.
  3. Na Veľký piatok je deň pokánia celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
  4. Požehnanie Veľkonočných pokrmov bude v nedeľu po prvej rannej sv. omši. Približne o 8,30 hod.
  5. Namiesto „Anjel Pána“ sa počas veľkonočného obdobia modlíme „Raduj sa nebies Kráľovna..“
  6. Dňa 11.4. -utorok bude „Večeradlo s Pannou Máriou“ v kostole P.M.P. po večernej sv. omši.
  7. Dnes je zbierka pre mládež. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
   8. Na budúci týždeň upratuje skupina č.7

Liturgické oznamy

 Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.

Liturgické oznamy