Farské oznamy na slávnosť zmŕtvychvstania Pána 16.4.2017

      1.

V našom kostole bude v utorok 25.4.2017 o 18.30 hod. sv. omša za členov Spolku sv. Vojtecha a ich rodiny. Dňa 29.4.2017 – sobotu o 18,50 hod. Vás pozývame na modlitbu sv. ruženca do Katedrály sv. Františka Xaverského. Priamy prenos bude vysielať        Rádio LUMEN.

  1. Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha organizuje púť do Krakova – Lagievniky na 13. rozhlasovú púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Info na nástenke.
  2. Budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 2. veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený v kostole alebo v kaplnke, splní podmienky pre získanie úplnych odpustkov – sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a vzdych „Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba“, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. V našej farnosti Vás pozývame na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva o 15,00 hod.