Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu – 30.4.2017

    1. V mesiaci máj pred sv. omšou budeme  modlievať sv.ruženec pred večernou sv.omšou o 17,50 a po nej budú nasledovať Loretánske litánie. hod.
    2. Na budúcu  nedeľu sa budeme modliť o 15,00 hod. je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou.

3.  Budúci štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, v piatok je prvý piatok a v sobotu prvá sobota v mesiaci máj. 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu kňazského seminára. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

4. Od pondelka, 1. mája sa spúšťa elektronické prihlasovanie na letné akcie. Prihlásiť sa na ktorýkoľvek tábor je možné jedine vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke sbb.sk. Tam nájdete aj všetky potrebné informácie k letným akciám.

  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

V stredu 6.5.. je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

Budúca nedeľa je 4.veľkonočná nedeľa