Farské oznamy na nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2017.

  1. Dnes je 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený v kostole alebo v kaplnke, splní podmienky pre získanie úplnych odpustkov a pomodlí sa  Otče náš, Verím v Boha a vzdych “ Milosrdný Ježišu dôverujem v teba“, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Pozývame Vás dnes popoludní o 15 hod. na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  2. V utorok 25.4.2017 bude o 18,30 hod. sv. omša za členov Spolku sv. Vojtecha a ich rodiny. Dňa 29.4.2017 – sobotu o 18,50 hod. Vás pozývame na modlitbu Svätého ruženca do Katedrály  Sv. Františka Xaverského, priamy prenos bude vysielať Rádio LUMEN 7.10. – 11.10. 2015 púť do Turína.
  3. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2

Liturgické oznamy

V utorok 25.4. je sviatok Sv. Marka, evanjelistu

V sobotu 29.4. je sviatok Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa