Usporiadali si svoj duchovný svet

Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré

Bolo nám nádherne. Boh bol s nami a dával nám neustále najavo, ako veľmi nás miluje. Vnímali sme jeho prítomnosť: vo Sviatosti Oltárnej, vystavenej v najmenšej izbičke po celý čas, v nekonečnosti a mohutnosti nebeskej klenby posiatej hviezdami, v slávení eucharistie, v rozjímaniach, vo sviatosti zmierenia, v modlitbe ruženca, v Božom slove a v prednesených prednáškach.

Veľmi nám pomáhalo uvedomovanie si Božej lásky, prebúdzajúca sa príroda, ktorá nám poskytla priestor pre ticho a samotu. Slniečko, ktoré nás hrialo počas nádherných jarných dní. Ovečky, ktoré prišli až celkom k nám, aby sa mohli osviežiť vodou z prameňa a pochutnať si na čerstvej jarnej tráve a iných dobrotách. Robili nám spoločnosť pri svätej omši a pridali svoje sóla k prekrásnemu spevu Stazky, ktorá za nami prišla až z Malužinej. Prežívali sme pohodlie a teplo domova. Sme vďační aj za sestru Moniku, ktorá nám výborne varila. Veľká vďaka patrí aj don Paľkovi, ktorý nás obetavo na našich duchovných cvičeniach sprevádzal.

Drahý Bože, ďakujeme ti za krásne duchovné cvičenia.

-Janka Schwarzova

Fotogaléria

30. marec - 02. apríl 2017

dátum

Ranč, Drábsko

miesto

Janka Schwarzova

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.