IMOSácka krížová cesta na kalvárii

V pekné, no riadne ufúkané marcové popoludnie sa vybralo približne 40 detí z našej farnosti na krížovú cestu pod Urpín. Samozrejme, nechýbali ani rodičia. Bystrická Kalvária pod Urpínom tak trochu ožila veselými deťmi, ktoré pobehovali sem a tam, no keď sa stálo pri kaplnke s niektorým zastavením krížovej cesty, dokázali sa stíšiť a spoločne „potiahnuť“ pesničku „Bol si tam“. Deti sa striedali v čítaní jednotlivých úvah a modlitieb krížovej cesty, ktorá bola zameraná práve pre ne. Prosili Ježiša o dar trpezlivosti s inými o to, aby prekonávali svoju lenivosť, alebo si dokázali všimnúť smutných či utrápených kamarátov.

Od horlivej modlitby ich neodradilo ani chladné a veterné počasie. Deti aj so svojimi rodičmi, naši IMOSáci, pod vedením saleziána Juraja, sestry Alenky a našich animátorov sa aj touto udalosťou o krôčik priblížili k Ježišovi, ktorého už onedlho príjmu vo sviatosti Oltárnej.

Fotogaléria

11. marec 2017

dátum

Kalvária, Banská Bystrica

miesto

Juraj Kovaľ

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.