Farské oznamy na 2. pôstnú nedeľu – 12.3.2017

  1. Miestna skupina Spolku sv. Vojtecha pozýva členov a priaznivcov na Výročné stretnutie dnes v nedeľu  o 15 hod. do Misijného domu. Program na nástenke.
  2. Pozývame všetkých farníkov na „Večeradlo s Pannou Máriou“ v utorok –14.3.2017 do kostola Panny Márie Pomocnice po sv.omši.
  3. Otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev v rámci 2. ročníka Projektu 9 mesiacov za život pozýva veriacich na modlitbové stretnutia za záchranu počatého života do kaplnky Rooseveltovej nemocnice na 1. poschodí v stredu po sv. omši o 15,30 hod. Viac info na nástenke.
  4. Cez pôstne obdobie sa môžete zapojiť do aktivity a zbierky TEHLIČKA PRE MISIE pre Južný Sudán. Viac info na nástenke a www.tehlicka.sk.
  5. Diecéza Banská Bystrica pozýva v spolupráci s CK Awer Travel  na Púť do Fatimy 23.-26.10.2017 za 550 Eur. Viac info na nástenke.
  6. Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa nedeľu 19.3. pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov, ktorí sa uskutoční po večernej sv. omši v priestoroch saleziánskeho strediska.
  7. Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  1. Budúci týždeň upratuje skupina č. 3.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 3.pôstna.