Farské oznamy na 1. pôstnu. nedeľu 5.3.2017.

 1. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca spojená s adoráciou pred sviatosťou Oltárnou.
 2. Budúci piatok 10.3.2017 začíname s cyklom mládežníckych sv. omší na tému životného profilu blahoslaveného don Titusa Zemana o 18,30 hod. Po mládežníckej sv. omši Vás pozývame do saleziánskeho strediska.
 3. Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov bude výnimočne pri prvom zastavení na Kalvárií dňa 11.3.2017 – v sobotu o 16,00 hod.
 4. V sobotu 11.3. o 9,00 hod. bude v našom stredisku duchovná obnova rodín. Urobte si čas a príďte sa aj duchovne pripraviť na dobré prežitie       pôstu. O Vaše deti bude postarané. Po duchovnej obnove si spoločne posedíme.
 5. V ten istý deň, v sobotu 11.3. bude v Kňazskom seminári v Badíne Diecézne večeradlo Marianského kňazského hnutia. Program začína o 9,00 hod. Viac info na nástenke.
 6. Pri príležitosti Jubilejného roku Fatimy sa bude 25.marca – v sobotu konať program v Bratislave.
 7. Miestna skupina Spolku Sv. Vojtecha pozýva členov a priaznivcov na Výročné stretnutie 12.3.2017 v nedeľu o 15,00 hod. do Misijného domu.
 8. Krížová cesta v našom kostole sa modlí v piatok a v nedeľu o 18,00 hod. Prihláste sa v sakristií, kto bude viesť Krížovú cestu počas pôstneho obdobia.
 9. Dnes je zbierka na Charitu – jar, ktorá bude odoslaná na Biskupský úrad. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 10. Ponúkame Vám zakúpiť si Pobožnosti Fatimských sobôt, cena o,5o Eur.
 11. V pondelok 6.3. budú v našej farnosti rekolekcie. Sv. omša , na ktorú vás srdečne pozývame bude v našom kostole o 9,30 hod.
 12. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je 2. pôstna nedeľa