Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu

   1.

V pondelok 

  bude slávnosť sv. Jozefa, sv. omša bude o 18,30 hod.
  2. ZŠ Štefana Moysesa, Banská Bystrica oznamuje rodičom, že prijímanie prihlášok a zápis detí do 1. ročníka šk.roka 2017/2018 sa uskutoční 4.4.2017 od 14 – 17 hod. Viac info na nástenke.
  3.Pozývame všetky duchovné a fyzické matky na modlitbové trojdnie Modlitieb matiek – Útecha, ktoré sa uskutoční  v kostole P.M. P. v dňoch 24.3. – 26.3.2017. Krížovú cestu budú viesť Modlitby matiek.
  Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa dnes v nedeľu po večernej sv. omši pozývame všetkých chlapov na tradičný deň mužov do saleziánskeho strediska.
  5.Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary
   6.Na budúci týždeň upratuje skupina č. 4

Liturgické oznamy

V sobotu je slávnosť Zvestovania Pána.

Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa