Animátori prekročili svoj tieň a vyšli za hranice strediska

Počas posledného marcového víkendu sa v bystrickom Salezku uskutočnil tretí kurz strediskovej školy animátorov. Viac ako 30 ľudí prišlo v sobotu pracovať a zlepšovať svoje dobrovoľnícke schopnosti. Sprievodným programom celej SŠA bola duchovná obnova.

Pre druhákov to nebola klasická obnova. Zoznámili sa s praktickou metódou čítania Biblie – Lectio Divina a vybrali sa do prírody nad Sásovou. Počas prechádzky čítali úryvky zo Svätého písma, zamýšľali sa nad ich významom a meditovali. Ticho a krása kopcov boli pre nich ideálnym miestom na stíšenie a stretnutie sa s Bohom.

Obedný čas spoločne prežívali svätou omšou v kostole. Po obede čakal na animátorov teoretický blok. Druháci si pripomenuli základy, na ktorých stojí saleziánska spiritualita a jej odlišnosť oproti iným charizmám. Prváci preberali charakteristiku saleziánskeho diela, zloženého zo štyroch zložiek: školy, fary, ihriska a domu.

Na to nadväzoval aj ďalší program. Animátori boli prerozdelení do nových, pomiešaných skupín a každá z nich mala za úlohu natočiť minútové video.  To malo predstaviť Salezko ako dielo skladajúce sa zo spomínaných 4 častí. Celá aktivita prebiehala mimo pozemku oratória, len za pomoci niekoľkých rekvizít a vlastných telefónov.

„Poobedný program bol veľmi nápaditý a budoval vzťahy medzi všetkými animátormi,“ spomína druháčka Mária Jánošíková. „Videá boli naozaj zábavné.”

Stredisková škola animátorov je kurz, určený pre všetkých dobrovoľníkov z banskobystrického saleziánskeho strediska. Je rozdelený na tri ročníky, počnúc od začínajúcich animátorov, ktorí absolvujú všetky tri roky, až po najskúsenejších, ktorí budú študovať už len záverečný rok. V každom školskom roku absolvujú štyri bloky – dve soboty sa všetci stretnú v saleziánskom stredisku a dva víkendy absolvujú na chatách.

-Marek Vigaš

Fotogaléria

25. marec 2017

dátum

Salezko, Sásová

miesto

Matej Jánošík, Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.