Farské oznamy na 5. nedeľu v období cez rok – 5.2.2017

  1. Dnes  v prvú nedeľu mesiaca popoludní o 15,00 hod. bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou spojená s modlitbou sv. ruženca.
  2. V piatok  10.2. začína v našej farnosti celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny dňa na papier vo vestibule.
  3. V sobotu 11.2. o 9,00 hod. bude v našom stredisku duchovná obnova rodín. Urobte si čas a príďte sa aj duchovne pripraviť na dobré prežitie pôstu. O Vaše deti bude postarané. Po duchovnej obnove si spolu posedíme.
  4.  V sobotu 11.2. je IMOS o 16,00 hod. stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov.
  5. V sobotu 11.2. bude sv. omša ráno o 8,00 hod. Pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania nemocných. Túto sviatosť môže prijať človek, ktorý je chorý a vo veku nad 60 rokov. Prijímajúci túto sviatosť musí byť v stave milosti posväcujúcej /bol pri sviatosti zmierenia/ Sv. omša o 7,00 hod. nebude, ale o 8,00 hod. bude slúžený daný úmysel.
  6. Tento rok je možnosť zobrať si Tlačivo na darovanie 2 a 3%   zaplatenej dane na podporu našich mladých pre občianske združenie DOMKA. Tlačivo nájdete na stolíku vo vestibule. Srdečné Pán Boh zaplať za Vašu podporu.
  7. Ponúkame Vám zakúpiť si Pobožnosti Fatimských sobôt, cena 0,50 Eur.
  8. Dnes je zbierka na energie. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V piatok 10.2. je spomienka Sv. Školastiky, panny

V sobotu 11.2. je spomienka na Pannu Máriu Lurdskú – Svetový deň chorých.

 Budúca nedeľa je 6. nedeľa v období cez rok.