Farské oznamy na 6. nedeľu v období cez rok – 12. 2. 2017

  1. Dňa 30. marca – 2. apríla 2017 budú duchovné cvičenia pre našich farníkov na saleziánskej chate. Je to ponuka ticha, modlitby, oddychu, premýšľania nad tým, čo žijem, kým som. Sú určené predovšetkým tým, ktorí ešte vôbec na takomto podujatí neboli alebo neboli tento školský rok. Kto by mal záujem, môže kontaktovať don Pillára.
  2. Pri príležitosti týždňa modlitieb za rodiny Vás pozývame vo štvrtok po sv. omši na poklonu pred Sviatosťou Oltárnou spojenú s modlitbami a zverenia rodín pod ochranu Nepoškvrnenej Panne Márie.
  3. Aj tento rok je možnosť darovať DOMKE 2% a lebo 3% z dane za rok 2016. Tlačiva sú vo vestibule kostola. Ďakujeme za podporu.
  4. Budúci týždeň upratuje skupina č. 6.

Liturgické oznamy

V utorok 14.2. je Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa, patrónov Európy.

Budúca nedeľa je 7. nedeľa v období cez rok.