Trojkráľový koncert priniesol do nášho chrámu svetové diela

“Želáme vám všetko dobré do nového roku, veľa zdravia a šťastia vo vašich rodinách!”

Týmito slovami otvoril ôsmy ročník Trojkráľového koncertu v sásovskom kostole Panny Márie Pomocnice dirigent Pavol Tužinský. Za sprievodu tympan zaujal svoje miesto pred orchestrom a odštartoval podmanivé predstavenie, ktoré v mene hudby symbolicky ukončilo vianočné obdobie. 

Koncert ponúkol rozmanitú skladačku orchestrálnych, sólových i zborových kúskov v podaní Orchestra Camerata Novisoliensis a hostí. Zazneli známe kúsky ako Air z Bachovej Suity D-dur či Zima z cyklu Štyri ročné obdobia od A. Vivaldiho. Pavol Tužinský však uviedol aj skladby v banskobystrickej, či dokonca svetovej premiére, medziiným Alma Redemtoris Mater od M. Sch. Trnavského v podaní sólistky Ľubice Vargicovej, ktorá si za ňu vyslúžila dlhotrvajúci potlesk. V komornejšom zoskupení zaznela španielsko-slovenská skladba Padre Nuestro – Otče náš či Päť maďarských ľudových piesní pre flautové kvarteto.

“V nasledujúcej skladbe prvýkrát využívam akordeón. Doteraz som ho považoval len za harmoniku, ale zistil som, že to môže byť skutočne duchovný nástroj,” predstavil Pavol Tužinský skladbu Revelation.

Nádherne plynúca hudba S. Voytenka v sólovom prevedení Tomáša Valíčka jeho slová len potvrdila.

Pribúdajúce množstvo účinkujúcich na pomyselom pódiu okolo oltára v druhej polovici predstavenia naznačovalo, že koncert smeruje k svojmu finále. V podaní Dievčenského speváckeho zboru Konzervatória J. L. Bellu a sólistu Gustáva Beláčka zaznela Radostná pastorela J. I. Lineka, v ktorej učiteľ svojich malých žiakov pobáda ponúknuť novonarodenému Ježiškovi svoje srdcia. V Haydnovom romantickom duete Spanilá žienka si symbolicky vyznali lásku sólisti Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček. Napokon v podaní orchestra a troch prítomných zborov zaznel veľkolepý korunovačný hymnus G. F. Händela ako perlička už tak skvostného večera.

Neutíchajúcim potleskom si návštevníci vyslúžili dva prídavky, a potom už neostávalo nič iné, ako poďakovať.

“V tomto priestore sa stretávame aj vďaka nezištnej podpore saleziánov. Chcel by som im týmto poďakovať za to, že menia sásovské sídlisko k lepšiemu,” zakončil reč Pavol Tužinský.

Alica Vosková


V programe zazneli:

A. Charpentier: Te Deum – Preludium, M. Gregor: Jubilate Deo, A. Čopi: Pie Jesu, G. Bizet: Arlesienne, Suite 2. – Menuet, A. Dvořák: Biblické piesne, č. 6 a č. 5, M. Schneider-Trnavský: Alma Redemtoris Mater, S. Voytenko: Revelation, J. S. Bach: Air zo Suity D-dur, Anonym (úprava Ivan Valenta): Padre Nuestro, L. Zempléni: 5 maďarských ľudových piesní, A. Bruckner: Locus iste, G. O. Pitoni: Laudate Dominum, A. Vivaldi: Le quattro stagioni, L´Inverno – Zima, W. A. Mozart: Exultate jubilate, Alleluja, J. I. Linek: Pastorella Iucunta (radostná), J. Haydn: Schöpfung, duetto Holde Gattin (Spanilá žienka), G. F. Händel: Zadok, the Priest, J. F. Wade: Adeste fideles

Účinkovali:

Ľubica Vargicová (spev), Gustáv Beláček (spev), Vladimír Harvan (husle), Róbert Karvay (husle), Tomáš Valíček (akordeón), Anna Ciganocová (spev), Michaela Tonková (spev), Jana Kulkovská (flauta), Jaroslav Hell (gitara), Andrej Sontág (trúbka), Martin Šálka (organ), Alica Hancková (čembalo, organ, harfa), Komorný spevácky zbor Ars Vocalis (zbormajster Andrea Kirschová), Dievčenský spevácky zbor Konzervatória J. L. Bellu (zbormajster Miroslava Matisová), Miešaný zbor Konzervatória J. L. Bellu (zbormajster Katarína Koreňová), Orchester Camerata Novisoliensis (dirigent Pavol Tužinský)

15. január 2017

dátum

Kostol PMP, Sásová

miesto

Dominika Bernátová

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.