Predstavenie hesla Saleziánskej rodiny na rok 2017

Rok 2017 bude pre saleziánsku rodinu rokom spoločného kráčania v duchu hesla „Sme jedna rodina“. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime oficiálne predstavil Heslo v generálnom dome Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

Vo svojom v poradí treťom Hesle don Artime dáva do popredia niekoľko aspektov. Táto rodina je terénom plodnosti iba ak existuje prijatie, úcta a nadšenie, s ktorými možno prekonávať ťažkosti. Zahŕňa osoby rôzneho veku, s rôznymi zvykmi, v rôznych aj ďalekých krajinách. Bolesť, handicap, rôznosť kultúr… Rodina je rôznosť, ktorá vytvára jednotu sŕdc, hľadá obohatenie v toľkých odlišnostiach, objavuje svoju väčšiu celistvosť a šťastie v spoločnom putovaní.

-prebraté zo stránky saleziani.sk

Skrátený video komentár k Heslu 2017 so slovenským dabingom si môžete pozrieť tu.

Video komentár k Heslu 2017 so slovenskými titulkami je dostupný na YouTube kanáli agentúry ANS.