Farské oznamy na 2. nedeľu v období cez rok – 15.1.2017.

    1. Od 18.1. – 25.1. prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
    2. Piatok, 20. januára začíname duchovnú prípravu na sviatok nášho zakladateľa sv. don Bosca. Budeme sa modlievať deviatnik k don Boscovi každý deň po večernej sv. omši. Z toho dôvodu bude sv. omša výnimočne i v pondelok večer 23.1.2017.
      3. Budúci týždeň upratuje kostol  skupina č. 2

Liturgické oznamy

V utorok 17.1. je spomienka na Sv. Antona, opáta.

V sobotu 21.1. je spomienka na sv. Agnesu, pannu a mučenicu.

Budúca nedeľa je 3. v období cez rok.