Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu – 4. 12. 2016

  1. Dnes popoludní o 16 hod. pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom pri opornom múre.
  2.Popoludní o 15 hod. je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou.
  3.Na budúci týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň.
  4.Pokračujeme v modlitbe deviatnika pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie a preto sv. omša bude v pondelok o 18,30 hod
  5.Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 7 hod. a večer o 17,0 hod a 18,30 hod.
  6.V piatok 9.12. pokračujeme cyklom mládežníckych sv. omší a po sv. omši bude stretnutie s o saleziánom Dušanom Vilhanom, ktorý je zodpovedný za pastoráciu povolaní v Slovenskej provincií.
  7.V sobotu 10.12. bude o 16,00 hod. predvianočné stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov IMOS.
   8.Budúci týždeň upratuje skupina č. 3 o 16,00 hod.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka na Sv Mikuláša, biskupa.

V stredu je spomienka na Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

 Budúca nedeľa je 3. adventná nedeľa.