Farské oznamy na nedeľu Narodenia Pána – 25.12.2016.

  1. V pondelok 26.12. je sviatok Sv. Štefana. Sv. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku, okrem sv. omše o 11,45 hod., tá nebude.
  2. V pondelok bude večer sv. omša o 17,00 hod. za sprievodu kolied a po sv. omši o 18,00 hod. bude Vianočné betlehemské pásmo “ Pastierske  Vianoce.“ Všetci ste srdečne pozvaní.
  3. V piatok je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Podľa možnosti príďte obaja manželia, aby ste si mohli obnoviť manželské sľuby.
  4. V sobotu 31.12. je posledný deň občianskeho roku. Ďakovná sv. omša bude o 16,00 hod.
  5. Dnes je vianočná ofera. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  6. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5 v utorok o 16,00 hod.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka

V utorok je sviatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

V stredu je sviatok Sv. Neviniatok, mučeníkov

V piatok je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

V sobotu je posledný deň občianskeho roku

Budúca nedeľa je 1.1.2017 je Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, prvá nedeľa v mesiaci.