Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu 18. 12. 2016

  1. Dnes poobede je v našom kostole spoločná sv. spoveď pred vianočnými sviatkami od 15 – 18 hod.
  2. Dnes o 15 hod. bude v našom kostole popri spovedaní aj spoločná  duchovná obnova pred Vianocami, na ktorú srdečne pozývame všetkých našich animátorov, rodiny, farníkov, sympatizantov. Príďte sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a aj duchovnou obnovou sa dobre pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  3. Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať na štedrý deň od 8 hod. do vestibulu kostola.
  4. V sobotu 24.12. bude ranná sv. omša o 7 hod. Vianočné sv. omše v noci budeme sláviť o 22 hod. a 24 hod.
  5. V nedeľu 25.12. je Slávnosť  Narodenia Pána. V tento deň je vianočná ofera. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.
  6. V pondelok 26.12. je sviatok sv. Štefana. Sv. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku, okrem sv. omše o 11.45 hod., tá nebude.
  7. Vianočné betlehemské pásmo “ Pastierske  Vianoce“ sa uskutoční v pondelok 26.12. o 18 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Predchádzať ho bude sv. omša o 17 hod. za sprievodu kolied.
  8. Aj dnes po všetkých sv. omšiach bude možnosť kúpiť si knižný darček z ponuky nášho Vydavateľstva don Bosca v priestoroch pred knižnicou.
  9. Budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa  je Slávnosť Narodenia Pána