Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu -11.12.2016.

  1. V zmysle odporúčania Pána Ježiša“ Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ /Mt 9,38/ diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, prosí a nariaďuje, aby sa od Prvej adventnej nedele do konca budúceho roka 31.12.2017, pri každej sv. omši, po modlitbe Po prijímaní, spoločne recitovala Prosba za kňazov, po nej môžu nasledovať oznamy a kňaz udelí záverečné požehnanie.
  2. V piatok 16.12. pokračujeme cyklom mládežníckych sv. omší a po sv. omši bude stretnutie s Benediktínom, ktorý nám porozpráva o mníšskom živote.
  3. Predvianočné spovedanie bude v našom kostole budúcu nedeľu 18.12. od 15 – 18 hod. Povzbudzujeme Vás k sviatosti zmierenia, aby sme mohli prijať Pána Ježiša počas vianočných sviatkov do čistého srdca.
  4. Budúcu nedeľu od 15,00 hod.  bude v našom kostole popri spovedaní aj spoločná duchovná obnova pred Vianocami, na ktorú srdečne pozývame všetkých našich animátorov, rodiny, farníkov, sympatizantov. Príďte sa na chvíľu stíšiť pred sviatkami a aj duchovnou obnovou sa dobre pripraviť na sviatky Narodenia Pána.
  5. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V utorok je sviatok Sv. Lucie, panny a mučenice

V stredu je spomienka Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 4. adventná nedeľa.