Farské oznamy na 1. nedeľu po narodení Pána -Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

  1. Dnes v prvú nedeľu mesiaca o 15,00 hod. je modlitba sv.ruženca spojená s adoráciou Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
  2. V piatok 6.1. je slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov. Je to prikázaný sviatok, sv. omše sú v nedeľnom bohoslužobnom poriadku. Pri sv. omšiach budeme požehnávať vodu.
  3. Kto si chce dať požehnať príbytok, prosíme, aby to nahlásil v sakristií.
  4. Budúci týždeň upratuje skupina č. 7.

Liturgické oznamy

V piatok 6.1. je Slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov, prvý piatok v mesiaci.

V sobotu 7.1. je prvá sobota v mesiaci.

Budúca nedeľa je 2. nedeľa po narodení Pána, slávime Krst Krista Pána. Touto nedeľou končí vianočné obdobie.