Púť do Krakowa

Po skončení stretnutia mladých s hlavným predstaveným saleziánov v Žiline sa menšia skupina z nášho strediska vybrala na púť do Krakowa. Už počas svetových dní mládeže si mladí zaumienili, že sa do Krakowa musia znovu vrátiť, keď tam nebude tak veľa ľudí. Podarilo sa im to a na návštevu Krakowa mali celú nedeľu.

Už v sobotu prespali u saleziánov v centre Krakowa. Svoju návštevu Krakowa začali prehliadku soľnej bane Wieliczka. V nej sa nachádzajú obrovské siene, kaplnky, koncertné sály či reštaurácia.

Na obed boli mladí v časti Krakowa – Lagiewniky. Tu sa nachádza sanktuárium, kláštor, kde žila svätá Faustína, a nové Centrum Jána Pavla II. V Slovenskej kaplnke pod Sanktuáriom odslúžil Juraj Kovaľ svätú omšu, kde priblížil svoju skúsenosť s Božím Milosrdenstvom. Po omši pútnici navštívili centrum Jána Pavla II. a kostol pri kláštore Kongregácie sestier Božieho milosrdenstva. Boli práve tri hodiny a pútnici mali možnosť modliť sa Ruženec Božieho milosrdenstva spolu so sestrami v poľskom, slovenskom, anglickom a talianskom jazyku.

Poslednou zastávkou v Krakowe bol Rynek Główny (Hlavné námestie). Cestu a parkovanie v centre nám ukázali naši poľskí priatelia, rodina, u ktorej niektorí z nás boli ubytovaní počas svetových dní mládeže v Krakowe. Mladí tu videli draka pod hradom Wawel, navštívili Bazyliku Mariacku (Baziliku Panny Márie) a kaviareň na hlavnom námestí.

Martin Funiak

6. november 2016

dátum

Krakow, Poľsko

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.